SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
CHYŇAVA 2018

SPOLEČNĚ A FÉROVĚ PRO CHYŇAVU, MALÉ PŘÍLEPY, LIBEČOV, PODKOZÍ A LHOTKU U BEROUNA

VOLEBNÍ PROGRAM

 • 1. Vážíme si práce těch, kteří dělají něco pro druhé, a proto budeme podporovat spolkovou činnost.

 • 2. Jsme připraveni masivně investovat do oprav a výstavby místních komunikací ve všech částech obce.

 • 3. Plně využijeme potenciál areálu bývalých kasáren pro bydlení, potřeby obce, ale i podnikatelskou činnost. Jako zajímavý nápad shledáváme výstavbu domu pro seniory v těchto místech.

 • 4. Dokončíme výstavbu plynových, vodovodních a kanalizačních řadů ve zbývajících částech obce.

 • 5. Záleží nám na tom, abychom v obci měli kvalitní školu a školku, a proto se na tuto oblast v následujícím období ještě více zaměříme.

 • 6. Zatraktivníme veřejná prostranství, tak aby se stala místy setkávání se všech generací.


 • 7. Propojíme všechny části obce cyklostezkou (turistickou trasou), tak abyste mohli například bezpečně vyrazit na kole s dětmi z Chyňavy na lhoteckou rozhlednu.
 • 8. Budeme iniciovat pořádání celoobecních slavností s atraktivním programem.

 • 9. Budeme Vás pravidelně informovat o dění v obci (např. Zpravodaj zdarma). Propojíme všechny části obce rozhlasem a v každé části obce vytvoříme místa s připojením na internet zdarma. Chceme prosazovat prvky z koncepce tzv. chytré obce.

 • 10. Když bude třeba, zeptáme se vás. Společně se všemi občany vyřešíme závažné otázky rozvoje obce, například pomocí ankety či místního referenda.

 • 11. Zlepšíme dopravní obslužnost obce, mimo jiné tím, že zajistíme více spojů do Prahy.

 • 12. Vyřešíme problém odpadového hospodářství prostřednictvím sběrných míst ve všech místních částech obce.

 • 13. Zajistíme další rozvoj sportovního areálu v obci.

 • 14. Nadále budeme podporovat činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů.

 • 15. Podporujeme individuální rezidenční výstavbu, ale jen za předpokladu zachování vesnického rázu obce.

Umíme čerpat dotace. Pro obec jsme získali v letech 2014 - 2018 téměř 24 milionů korun z různých dotačních programů, z nich jsme v obci vybudovali například plyn, kanalizaci, dětská hřiště a pořídili hasičům novou cisternu.

Za SNK Chyňava 2018 kandidují

1. JIŘÍ KŘÍŽ 58 let Jednatel
2. JOSEF HUSÁK 57 let OSVČ
3. Ing. JOSEF HAKL 48 let Systémový specialista
4. Mgr. DALIBOR BARTOŠ 35 let Politolog a pedagog
5. Ing. ZDENĚK STEINER 29 let Manager obchodních vztahů
6. DANIEL STEINER 27 let Vedoucí zákaznické podpory a reklamací
7. NADĚŽDA KŘÍŽOVÁ 57 let Zdravotní sestra
8. LIDMILA VORÁČKOVÁ 74 let Učitelka
9. VÁCLAV KŠÍR 70 let Starosta
10, RADEK LEPIČ 28 let Dispečer
11. LUDMILA LHOTÁKOVÁ 48 let Vedoucí obchodní ekonom
12. MARIE RATICOVÁ 52 let Komerční pracovník
13. MARTIN MALÝ MSc., DBA., MRICS 46 let Technický ředitel
14. JAROSLAVA ŠVIHLÍKOVÁ 46 let Prodavačka
15. PAVEL HUSÁK 51 let Soukromě hospodařící rolník

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

CHYŇAVA

Proběhla oprava několika komunikací, plynofikace, výstavba nové třídy ve škole, vznikla zde in line dráha a tréninkové hřiště. Nově jsou pojmenovány ulice, například na počest partnerské obce v Itálii.

LHOTKA

Zde se podařilo vybudovat plyn, opravit obecní komunikace, postavit dětské hřiště a upravit veřejné prostranství před hasičskou zbrojnicí.

MALÉ PŘÍLEPY

Na hřišti stojí nový altán, opravena byla střecha na budově veteriny. Zrealizovala se oprava veřejného osvětlení a také pojmenování ulic. Rada pravidelně spolupracovala s místním osadním výborem a o tuto spolupráci se chce opřít i nadále.

LIBEČOV

Zde jsme nechali vybudovat plyn a kanalizaci a došlo k opravě komunikací. V neposlední řadě proběhla rekonstrukce kapličky na návsi.

NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A FITNESS HŘIŠTĚ VE VŠECH ČÁSTECH OBCE